Z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej

9 grudnia br., w związku z realizacją zagadnień podstawy programowej z geografii, uczniowie klasy IIIC i IIID (grupa z rozszerzoną geografią) I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego brali udział w warsztatach politechnicznych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Program zajęć był bardzo bogaty. Punkt pierwszy spotkania obejmował zwiedzanie Sali Tradycji. Pod kierunkiem mjr Jarosława Kopyścia młodzież zapoznała się z dziejami tej placówki naukowej i jej największymi osiągnięciami w dziedzinie nowoczesnych technologii. Mało kto wie, że słynne ręczne mierniki pomiaru prędkości (popularne radary) są wynalazkiem pracowników WAT-u. Dodatkową atrakcją tego punktu zajęć było spotkanie z absolwentem „Żeromskiego” Maciejem Gajewskim, aktualnie studentem WAT-u na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Maciek zapoznał swoje młodsze koleżanki i kolegów z warunkami rekrutacji, podzielił się własnymi doświadczeniami z dwuletniego okresu studiowania. Został niezwykle ciepło przyjęty przez uczestników warsztatów i nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie wszyscy udali się do Parku Techniki Wojskowej, gdzie można było obejrzeć czołgi, rosomaki. Pracownicy techniczni z ogromnym zaangażowaniem czuwali nad bezpieczeństwem uczniów „Żeromskiego”.

Zupełnie odmienny charakter miały zajęcia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W pierwszej kolejności uczniowie poznali laboratoria, w których tworzone są i badane te związki zdolne w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej. Następnie młodzież przeszła na plac, gdzie dokonuje się próbnych wybuchów. Punktem kulminacyjnym był pasjonujący wykład dr inż. Mateusza Szali na temat „Materiał wybuchowy ratuje życie i zdrowie”. Przedstawione argumenty przekonały młodych ludzi do hipotezy postawionej w temacie prelekcji. Młodzież zrozumiała, że materiał wybuchowy ma ogromne znaczenie: gwarantuje produkcję żywności, pancerze z niego wykonane chronią pojazdy wojskowe przez zniszczeniem, gwarantuje wystrzeliwanie foteli lotniczych, dzięki niemu uruchamiają się w samochodach poduszki powietrzne, działają szybkie systemy gaśnicze, leczone są choroby układu krążenia, jest składnikiem paliwa rakietowego.

Ostatni punkt zajęć został poprowadzony przez płk dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, który zaprosił zebranych na wirtualną wędrówkę po dodatkowych informacjach ukrywanych w mediach. Podczas bogatego merytorycznie wykładu padało wiele pytań. Wykładowca był zachwycony postawą młodzieży „Żeromskiego”, czemu dał wyraz w końcowych słowach spotkania.

Ubogaceni wiedzą, ale również spotkaniem w środowisku naukowym uczestnicy warsztatów politechnicznych wrócili na teren bliskiej sercu Ojcowizny. Mamy nadzieję, że ta wyprawa zaowocuje nie tylko dobrymi wynikami w nauce, ale również pomoże maturzystom w podjęciu ważnych decyzji co do przyszłości.

M. Papis