Zajęcia z biologii molekularnej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

24 lutego 2020 roku młodzież naszego liceum w ramach programu „Drzwi zawsze otwarte” już po raz kolejny miała możliwość zwiedzania Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Tym razem były to bardzo ciekawe zajęcia z genetyki molekularnej na temat,, DNA staje się widoczne!” prowadzone przez dr inż. Aleksandrę Twarda-Cłapa.

Uczniowie klasy Ifg poznali jedną z podstawowych  technik inżynierii genetycznej- elektroforezę w żelu agarozowym, która umożliwia wizualizację DNA i identyfikację jego wielkości. Elektroforezie  poddane były próbki DNA z komórek drożdży oraz plazmidowy DNA z komórek bakteryjnych. Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach laboratoryjnych. Bardzo ładnie wykonała zadanie pipetowania, przygotowania żelu i nakładania próbek DNA w studzienki, a następnie obserwowała jak w aparacie do elektroforezy pod wpływem prądu migrują fragmenty DNA( lekkie najszybciej natomiast ciężkie najwolniej). Po około 40 minutach dzięki dodanemu barwnikowi  widoczny był wynik końcowy w postaci prążków.

Taka lekcja biologii, która wykroczyła poza ramy szkoły była ciekawą przygodą, zachęcającą młodzież do wpłynięcia na nowe akweny wiedzy, jak również świetną zabawą.