Zarządzenie Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego