Zebrania z rodzicami

obraz

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie zaprasza

Rodziców klas I

na pierwsze spotkania z wychowawcami klas

w dniu 08 września 2020 o godzinie 17.00 na terenie szkoły.

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

I AF2

Ewa Sędkowska 59

I A2

Aleksandra Kucharska

72

I B – spotkanie o 17.30

Monika Bernacka

58

I C Anna Kochanowska

52

I F

Renata Sijer

36

Prosimy Rodziców o zachowanie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, ochrona nosa i ust.

Rodzice uczniów klas II i III mają spotkania w trybie online
8 września 2020 na platformie ZOOM. Link do spotkania przesyła wychowawca klasy.

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 10 września 2020 o godzinie 17.00
w pokoju nauczycielskim.

Spotkanie Komitetu Studniówkowego 2021 odbędzie się 10 września 2020
o godzinie 18.00 w pokoju nauczycielskim.

Dyrektor szkoły