„Żerom” na sportowym szczycie !

PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ PRACY W SPORCIE SZKOLNYM

„SPORTOWO DOBRY ROK”

…….STAROSTA DOCENIŁ NAJLEPSZYCH!…….

ŻEROM NA SPORTOWYM SZCZYCIE !

 

  Dnia 29.11.2017 w sali konferencyjnej Starostwa opoczyńskiego odbyło się podsumowanie całorocznej rywalizacji sportowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

I LO im. S. Żeromskiego wygrywa rywalizacje

przed ZSPg. nr 1 oraz  szkołą sportową ZSPryw.

W ciągu całego roku szkolnego 2016/2017 uczniowie  I LO rywalizowali w 16 dyscyplinach sportu, występując łącznie w  32 imprezach sportowych dla dziewcząt i chłopców na samym tylko poziomie powiatu.
Do tego drużyny „Żeroma” kilka razy z sukcesami reprezentowały szkołę i powiat opoczyński na poziomie Półfinału Rejonowego oraz w Finału Wojewódzkiego.

  Łącznie w rywalizacji  wzięło udział 828 dziewcząt i chłopców uczęszczających do 7 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu opoczyńskiego.
   Nauczyciele WF  I LO  przygotowali do rywalizacji sportowej w roku szkolnym 32 drużyny liczące razem około 180 zawodników  i zawodniczek
czyli 
blisko 1/4 uczniów I LO to sportowcy 🙂
 

Uczniowie ci, potrafili osiągać naprawdę świetne wyniki, co w klasyfikacji ogólnej, całorocznej rywalizacji daje szkole I miejsce!Razem Jesteśmy Najlepsi 🙂

ps.

   Choć I LO, słynie z niepowtarzalnej atmosfery do nauki i rozwoju pasji swoich uczniów to jest jedna dziedzina działalności „Żeroma”, która od lat zapisuje się złotymi literami w historii szkoły i całego powiatu opoczyńskiego a mianowicie rywalizacja sportowa.
     Sport jak żadna inna dziedzina angażuje i rozwija człowieka w pełni: ciało, umysł, ducha.Tylko równowaga na tych trzech poziomach daj szansę na najwyższe wyniki, rozwój i sukces. Sport szkolny jednoczy wszystkich w niego zaangażowanych, dając okazję do integracji społeczności szkolnej,tworzenia więzi, budowania poczucia własnej wartości ,zaufania do siebie i innych, ale także pokonywania swoich słabości, umiejętność tworzenia zespołu, pokazania swojego talentu i możliwości oraz czerpania radości z uczestnictwa w rywalizacji.
 „Żerom” nie jest szkołą sportową, jednak od wielu lat rywalizuje i najczęściej wygrywa. Tak dzieje się na poziomie powiatu, rejonu i województwa a nawet zdarzają się dobre wyniki na poziomie ogólnopolskim.
Czyj to sukces… myślę Nas wszystkich…. społeczności szkolnej…. to  wynik  współpracy ambitnych uczniów i nauczycieli….. myślenia i działania w kategoriach pełnego rozwoju ciała i umysłu.

   W dziedzinie sportu zwykle liczy się wynik, jednak  w naszej pracy, kierujemy się innym ważnym mottem:
…. „droga jest ważniejsza od celu”….
to kim się stajesz w drodze do sukcesu sportowego ma większe znaczenie niż ostateczny wynik sportowy… zawsze celujemy wysoko… I, II czy III miejsca cieszą nas bardzo ale patrzymy też dużo głębiej…..
Gratulujemy wszystkim uczniom i dziękujemy za Dobry Sportowy Rok !!!
Nauczyciele Wychowania Fizycznego:
Izabela Jaciubek
Edyta Świderska
Robert Bodasiński
Katarzyna Niewadzi
W roku szkolnym 2016/2017 w wyniki całorocznej rywalizacji sportowej zwycięża I LO „ŻEROM” :)…