„Żerom” zakwalifikowany do programu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do programu edukacyjnego

Szkoła Dialogu,

którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Program „Szkoła Dialogu” oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i stereotypów. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu uczniowie samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni.

Na program składają się cztery spotkania z trenerami Forum Dialogu. Ich celem jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z żydowską przeszłością ich miejscowości, a w rezultacie przygotowanie przez młodzież wycieczki po jej żydowskich zabytkach przy wsparciu trenerów Forum.

Pierwsze i drugie spotkanie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących żydowskiej kultury i tradycji oraz uświadomienie, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część ich miejscowości. W trakcie tych zajęć trenerzy zapoznają uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalają plan działań podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczyciela w okresie pomiędzy spotkaniami.

W 3-4 tygodniowym okresie pomiędzy drugim a trzecim spotkaniem trenerzy Forum pozostają w kontakcie z uczniami i nauczycielem – stymulując oraz wspomagając pracę nad projektem wycieczki.

Kolejne spotkanie uczniów z trenerami poświęcone jest prezentacji przygotowanego projektu. Uczestnicy warsztatów mają za zadanie oprowadzić  trenerów przygotowaną przez siebie trasą, omawiając po drodze znaczenie i funkcje cmentarza żydowskiego, synagogi, oraz innych ważnych miejsc w życiu przedwojennej społeczności żydowskiej. W trakcie wycieczki trenerzy uzupełniają wiedzę uczniów, sugerując jednocześnie ewentualne miejsca, które można dodać do trasy. Podsumowaniem warsztatu jest wspólna refleksja nad białymi plamami w wiedzy o własnej miejscowości i tożsamości jej mieszkańców.

Ostatnie, czwarte spotkanie poświęcone jest podsumowaniu zdobytej wcześniej wiedzy i doświadczeń. Dzięki interaktywnym formom zajęć uczniowie mają możliwość wypracowania przyszłych obszarów aktywności, związanych z historią i kulturą polskich Żydów. Warsztat ten w drugiej części pozwala przyjrzeć się różnorodności współczesnego życia żydowskiego w Izraelu i diasporze. Ćwiczenia realizowane w jego trakcie mają połączyć wiedzę uczniów zdobytą podczas wycieczki z teraźniejszością, pokazać ciągłość życia żydowskiego które istniało także w ich miejscowości.

Celem programu i zadaniem dla uczniów po zakończeniu cyklu spotkań jest przeprowadzenie przygotowanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie określonej grupy (np. koledzy, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz). Trenerzy pilotują przygotowania, udzielając uczniom wsparcia. Na zakończenie prosimy uczniów o nadesłanie sprawozdania z przeprowadzonego projektu, które następnie bierze udział w organizowanym przez Forum konkursie.

Całość wieńczy doroczna GALA SZKOŁY DIALOGU, do udziału w której zapraszamy uczestniczących w danej edycji programu uczniów oraz przedstawicieli szkół. Podczas Gali zgromadzeni mają okazje wymienić się doświadczeniami, wysłuchać gości honorowych, a laureaci zaprezentować swój zwycięski projekt.

 

PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!

 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu,

Karina Larecka