Żeromski dla Ziemi

Nie od dziś wiadomo, że uczniowie Żeromskiego z zapałem działają na rzecz klimatu. Niemała w tym zasługa naszych Światowych Młodzieżowych Liderów Ochrony Środowiska: Mai Świderskiej (IIF), Julii Wolskiej (IIF), Aleksandry Stępień (IIICg KLASA AKADEMICKA SGH) i Macieja Goryczy (IIF).

             Z inicjatywy tej wspaniałej czwórki został przygotowany film, który 25 czerwca 2022 roku trafił do Waszyngtonu. Ci młodzi ludzie położyli bardzo duży nacisk na podnoszenie świadomości ekologicznej. Z własnej inicjatywy przygotowali diaporamę pt. „Każdemu sercu bliska ochrona środowiska” oraz prezentację multimedialną „Dzień Ziemi”. Materiały te zostały wykorzystane przez nauczycieli i wychowawców w ramach przygotowań do obchodów Dnia Ziemi 2022. W oparciu o zaprezentowane w nich treści w klasach przeprowadzono pogadanki i krótkie quizy.
Prawdziwym świętem na cześć Matki Ziemi była organizacja obchodów Dnia Ziemi, które w naszej szkole odbyły się 28 kwietnia 2022 roku. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: pani Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego, pani Anna Pręcikowska – Skoczylas – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, pani Anna Ksyta – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, pan Zbigniew Sobczyk – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, nauczyciele i młodzież naszej szkoły.
Po uroczystym powitaniu głos zabrała nasza Pani Dyrektor Anna Pręcikowska – Skoczylas, która była pełna uznania dla działań naszej młodzieży na rzecz klimatu. Następnie pani Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego podzieliła się spostrzeżeniami na temat działań dla klimatu w różnych regionach świata. Wyraziła radość z inicjatyw środowiskowych podejmowanych w naszej szkole.
W dalszej części spotkania moderatorzy uroczystości: Maja Świderska, Julia Wolska i Maciej Gorycza przypomnieli wszystkim, że Dzień Ziemi jest obchodzony od 1970 roku. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Działanie na rzecz klimatu”.
Po tej wypowiedzi wszyscy obejrzeliśmy wspaniałe widowisko pt. „Portret Ziemi” przygotowane przez nasze panie uczące języka polskiego – panią Iwonę Pęczek i panią Halinę Mikołajczyk. W spektaklu pięknie wyeksponowano postawy ludzi wobec Ziemi. Konkluzja stanowiła nadzieję na lepsze jutro. Był to bardzo sugestywny i skłaniający do refleksji obraz.
Kolejnym punktem obchodów Dnia Ziemi był niezwykle emocjonujący Szkolny Ekoturniej „Jeden z czternastu”. Wzięli w nim udział przedstawiciele każdej klasy. Każdy uczestnik mógł wykorzystać jedno z dwóch kół ratunkowych: „pół na pół” lub „pytanie do publiczności”. Zwyciężyła w nim klasa IIB, na II miejscu uplasowała się klasa IIIC, zaś na III miejscu klasa IG.
Podczas tej uroczystości nie mogło zabraknąć tańca dla Ziemi, który wykonała nasza mistrzyni w tańcu nowoczesnym Nadia Witoń z klasy IIC.
Kontynuując obchody prowadzący wydarzenie zaprosili wszystkich do obejrzenia spotów ekologicznych video przygotowanych przez uczniów ośmiu klas na konkurs EKO ŚWIAT KONTRA ŚRODOWISKO. Przedstawiały one formy ochrony przyrody oraz krótką charakterystykę kraju, który został przez daną klasę wylosowany. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, jurorzy nie mieli łatwego zadania. Wreszcie poznaliśmy wyniki: I miejsce zajęła klasa IC, II miejsce klasa IIAF2, III miejsce przypadło klasie IIB.
Maciej Gorycza – pomysłodawca konkursów – podziękował wszystkim klasom za udział w obchodach. Szczególne wyrazy wdzięczności młodzież skierowała do Pani Dyrektor Anny Pręcikowskiej – Skoczylas za cenne wsparcie organizacyjne oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników wszystkich konkursów, otwartość i życzliwość.  Młodzież podziękowała również Wicedyrektorom pani Annie Ksycie i panu Zbigniewowi Sobczykowi oraz nauczycielom bloku przyrodniczego, którzy nadzorowali całe wydarzenie.
Zamykająca uroczystość Julia Wolska zwróciła uwagę, że „Przyroda uczy nas harmonii, daje wytchnienie. Pokazuje, że pośpiech niczemu nie służy. To dostojna towarzyszka naszego życia. Jak długo będzie nas cieszyć, zależy od naszych małych czynów”.
Z sentymentem wspominamy dziś to piękne spotkanie. Nasi liderzy: Maja, Julia i Maciej podkreślają, że dzisiejszy czas to przebudzenie, czas działania w poszanowaniu praw środowiska przyrodniczego. By przesłania obchodów Dnia Ziemi owocowały w naszej społeczności pięknem otoczenia, naszego miasta, naszej planety 30 czerwca 2022 roku uczniowie  przygotowali inspirujące wystąpienia na temat:

  • Zmiany klimatu jako wyzwanie społeczne i polityczne.
  • Innowacje w energetyce na drodze do neutralności klimatycznej.

Dodatkowo Maciej Gorycza przygotowuje się do największego wydarzenia roku w środowisku geograficznym, ale o tym opowiemy już w kolejnych artykułach.

Jeżeli nasi Młodzieżowi Liderzy Ochrony Środowiska dalej będą działać tak, jak w tym roku, a wszystko na to wskazuje, to „Nie zapłacze Matka Ziemia wycinką lasów zatrwożona, Najstarsze Duchy Puszczy nadal pozostaną w kniei”.

                                                                                                   Marzena Papis