Żeromski finiszuje z PULCHRĄ

            Przez dwa lata, od 1 września 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie realizowany był  prestiżowy Projekt Europejski „Science in the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation” współfinansowany w ramach Programu Horizon 2020 (klasa bardzo wysoka).

Przypomnijmy, że do projektu zakwalifikowano tylko pięć szkół z całej Polski, a 55 z innych krajów europejskich. Na czym polega jego wyjątkowość?  Horizont Europa to kluczowy, ambitny program, największy w historii w zakresie finansowania badań naukowych i innowacji. Przyczynia się do walki ze zmianą klimatu, pomaga w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymuluje konkurencyjność i wzrost gospodarczy. Ułatwia współpracę i przyczynia się do rozwiązywania globalnych problemów. Wspiera tworzenie i skuteczniejsze rozpowszechnianie doskonałej wiedzy i technologii. Sprzyja tworzeniu miejsc pracy, zapewnia pełne zaangażowanie puli talentów, promuje konkurencyjność przemysłu oraz optymalizuje wpływ inwestycji w ramach wzmocnionej przestrzeni badawczej.

W konsorcjum projektu jest 12 organizacji z 11 krajów, w tym:

 • Uczelnie wyższe: Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach – lider (Grecja), Uniwersytet Koloński (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Udine (Włochy), Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (Szwecja), Otwarty Uniwersytet Cypru.
 • Organizacje pozarządowe: TEREZA (Czechy), Bernu Vides Skola (Łotwa), An Taisce (Irlandia) oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
 • Grecki klaster Corallia, wspierający biznes, ułatwiający rozwój start-upów oraz budowanie innowacyjnych klastrów, mający szeroką sieć powiązań w biznesie technologicznym w całej Europie, a także Instytut Badań Edukacyjnych (Rumunia) – narodowa instytucja badawcza, która wspiera działania ministerstwa edukacji.
  Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i odpowiada za jego realizację w Polsce.
  W Żeromskim za realizację PULCHRY odpowiadają: Szkolny Koordynator Projektu – pani Marzena Papis, Mentorki Zespołu Naukowego – pani Renata Sijer i pani Ewelina Cichańska – Szwaczyk, Mentor Reporterów Naukowych – pani Teresa Tępińska (w roku szkolnym 2020/2021 pani Ewa Gutarowska), Mentorzy Działań Innowacyjnych – pani Emilia Grochulska, pani Jolanta Gapys, pani Anna Kumur (od 1 września 2021 roku), pan Wojciech Grochulski. Poszczególne zadania są realizowane przy ogromnym wsparciu Dyrekcji Szkoły: pani Dyrektor Anny Precikowskiej – Skoczylas, Wicedyrektorów – pani Anny Ksyty i pana Zbigniewa Sobczyka. Koordynatorem administracyjnym projektu jest pani Natasza Mazur, koordynatorem gospodarczym pani Aneta Wdówka, zaś koordynatorem finansów pani Marzena Kazimierczyk. Liderami projektu były tegoroczne absolwentki – Natalia Ksyta i Julia Dąbrowska (obie z klasy IIIFg). Od 28 kwietnia 2022 roku funkcję tę powierzono uczniom klasy IIF:  Mai Świderskiej i Maciejowi Gorycza.
  W ramach Projektu Europejskiego PULCHRA w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie powołano dwa zespoły uczniowskie:
 • W roku szkolnym 2020/2021 Science Teams liczący 80 członków,
 • W roku szkolnym 2021/2022 Miejski Zespół Projektowy (89 uczniów).

Nawiązano współpracę z dziewięcioma kluczowymi interesariuszami reprezentowanymi przez polskie uczelnie, władze wojewódzkie i lokalne oraz przedsiębiorstwa.

Zrealizowano dwa potężne wyzwania:

 • „Zielone światło dla Opoczna – w poszukiwaniu czystego powietrza” (2020/2021),
 • „Roślinność versus beton” (2021/2022).

Wśród przeprowadzonych inicjatyw należy wymienić:

 • Udział:

– w międzynarodowych warsztatach (dwukrotnie);

– dużych międzynarodowych konferencjach (trzykrotnie),

– ogólnopolskich konferencjach (1 raz),

– webinariach (78 spotkań),

– wykładach (10 godzin),

– tematycznych escape roomach (dwukrotnie).

 • Organizację warsztatów dedykowanych tylko dla naszej młodzieży, przeprowadzonych przez:

– zespół z Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (18 godzin),

– Little Greenfinity (4 godziny),

– Centrum ElektroEkologii (1 godzina),

– zespół Uniwersytetu Warszawskiego (4 godziny)

– przedstawicieli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (4 godziny),

– Virginie Little (1 godzina).

 • Zaangażowanie społeczności powiatu opoczyńskiego, w tym młodzieży szkolnej do udziału w czterech badaniach ankietowych, w tym do geoankiety.
 • Przeprowadzenie:

– wideokonferencji,

–  sześciu różnych konkursów szkolnych (plastycznych, projektowych, filmowych, turniejów wiedzy, literackich, multimedialnych),

– akcji online.

 • Opracowanie projektów mody czystego środowiska i ich zaprezentowanie podczas pokazu.
 • Aktywny udział w międzynarodowych i ogólnopolskich inicjatywach na rzecz klimatu np. Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, Dzień Bez Elektrośmieci, Dzień Krajobrazu, Dzień Morza, Dzień Ziemi.
 • Udział w zewnętrznych badaniach ankietowych „ClimVis Europe”, spotkaniach organizowanych przez Zakład Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, których celem było wypracowanie wytycznych do implementacji informacji klimatologicznej przez IMGW – PIB.
 • Upowszechnianie działań projektowych nie tylko w mediach, ale także podczas wystąpień młodzieży na sesjach Rady Powiatu i Rady Miejskiej; Trwałym elementem informującym o realizacji Projektu PULCHRA jest jego logo umieszczone przed wejściem do szkoły.
 • Utworzenie hortensjowych ogrodów, zarówno gruntowych, jak i doniczkowych, a także bluszczowych ścian.

Podczas wykonywania zadań projektowych pracowaliśmy na najnowszych aplikacjach np. Murral z wykorzystaniem metody IBSE, działań STEM. Realizacja projektu wpłynęła na zacieśnienie więzi z regionem, wyzwoliła chęć działania na rzecz środowiska lokalnego, a przede wszystkim podniosła świadomość ekologiczną i stworzyła pole do działania w szerokim zakresie na rzecz klimatu. Działania projektowe potwierdzają liczne nagrania filmowe, prezentacje i dokumentacja fotograficzna.
Na spotkaniu podsumowującym 14 czerwca 2022 roku  projekt koordynator z UNEP – GRID Warszawa pani Elżbieta Wołoszyńska – Wiśniewska podsumowała „To, co robi zespół z Opoczna, to coś niesamowitego. Działa na najwyższym poziomie. Gratulacje dla całego Teamu na czele z Dyrekcją Szkoły i Organem Prowadzącym”.

Decyzją koordynatorów krajowych projekt zostaje przedłużony do 31 grudnia 2022 roku. Każda z 55 szkół uczestniczących w realizacji koncepcji Open Schooling i forum wymiany doświadczeń w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 zorganizuje uroczyste podsumowanie projektu z udziałem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Czyli krótko mówiąc – jeszcze masa pracy przed nami.