„Żeromski” otrzymał tytuł Szkoły Równego Traktowania!

Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wprowadzania działań antydyskryminacyjnych w szkołach, ZSO zakwalifikował się do programu Szkoła Równego Traktowania organizowanego  przez Fundację Centrum im. prof. B. Geremka w Warszawie.

W programie uczestniczyło tylko 60 szkół z całej Polski.

29 maja uczestniczki i uczestnicy projektu „Szkoła równego traktowania” odebrali z rąk Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej odznaki „Szkoły równego traktowania”.  Było to wyróżnienie za szkolne projekty antydyskryminacyjne, prowadzone w szkołach w całej Polsce w ostatnich miesiącach.

W listopadzie 2014 roku oraz styczniu 2015 nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w projekcie „Szkoła równego traktowania” szkolili się w zakresie identyfikowania zdarzeń mających charakter dyskryminacyjny, jej skutków i związanej z nią przemocy, poznali obowiązujące mechanizmy prawne. Warsztaty dotyczyły również postrzegania dyskryminacji z perspektywy ofiar, sprawców i świadków oraz reagowaniu na nią. Uczestniczki i uczestnicy rozwijali swoje kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Ważnym elementem szkolenia było projektowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w placówce oświatowej. Naszą szkołę reprezentowały: pani Karina Larecka i pani Katarzyna Kobierska.

Po przeszkoleniu uczestniczki i uczestnicy realizowali inicjatywy w swoich szkołach i społecznościach lokalnych. Konferencja w Sejmie była podsumowaniem tych działań. Miała również na celu nagrodzenie osób zaangażowanych w lokalne działania. Uroczystość odbyła się w Sejmie RP po patronatem Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej.  „Chciałabym, żeby polska szkoła, ale także wszystkie Polki i Polacy byli bardziej tolerancyjni. Każdy z nas ma prawo do życia w zgodzie z własnym potencjałem” – mówiła Wicemarszałkini podczas konferencji.

Szkolne projekty dotyczyły najróżniejszych obszarów i wykorzystywały rozmaite narzędzia i sposoby aktywizacji.

W efekcie tych działań powstanie broszura zawierające przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dla osób pragnących organizować przedsięwzięcia antydyskryminacyjne w szkołach.