ZMIANA LOKALIZACJI PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Szanowni Uczniowie!

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2023 roku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica ul. Kossaka 1a
w Opocznie w pracowniach nr 120 i 121 (pierwsze piętro) zgodnie z Harmonogramem egzaminów poprawkowych podanym w czerwcu.

Dyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Anna Pręcikowska-Skoczylas