Zmiany w planie – 12.05.2015

Kowalski, H. Mikołajczyk, A. Waśkiewicz, K. Nojek, G. Zięba-Zalega, A. Ksyta, D. Szulc, K. Czajkowski,

Wołąkiewicz, I. Jaciubek, E. Świderska

1a1b

1l – 2l             gr. p. Nojek – zajęcia odwołane

3l                    gr. j. ros. – zajęcia odwołane

1a2

1l – 2l             gr. p. Nojek – zajęcia odwołane

3l                    gr. j. ros. – zajęcia odwołane

1c

2l                    przychodzą na 3l

6l – 7l            gr. j. ros. – świetlica

1d

1l – 2l            przychodzą na 3l

1f1

2l                    przychodzą na 3l

6l – 7l            gr. j. ros. – świetlica

1f2

3l                    gr. p. Nojek – świetlica

4l                    dz. – świetlica

1f3g

4l – 5l              gr. dz. – K. Niewadzi – zorg.

6l – 7l            gr. j. ros. – świetlica(gr. inf/2), pozostali zwolnieni

2a1

4l – 5l              gr. p. Nojek – świetlica

6l                    ks. Ł. Białas – religia z 7l, po religii zwolnieni

2a2b

4l – 5l              gr. j. ros. – świetlica

2c

przychodzą na 4l

6l                    D. Szulc – matematyka z 3l

7l                    świetlica

2f1

4l – 5l              gr. p. Nojek – świetlica

6l                    M. Mróz-Duda – biol. zorg.

2f2

4l                    T. Tępińska –biologia – zorg.

2ge

   j. niem. przychodzi na 4l, gr. j. ros. na 6l