Zmiany w planie 18.05.2015

Karbownik, J. Grabska, K. Larecka,

Tępińska, R. Sijer, A, Garncarz, M. Kluska

Na obozie naukowym klasa 1f1 i część klasy 2f2. Pozostali uczniowie 2f2 uczą się wg swojego planu

18.05.2015 (poniedziałek)

1a1b

1l – 2l         gr. j. wł. – przychodzą na 3l

5l                G. Mazur – matematyka

1a2

1l – 2l         gr. j. wł. – przychodzą na 3l

1c

1l – 2l         gr. j. niem. n4 – przychodzą na 5l lub na 3l (gr. inf)

4l                gr j. niem. n3 i gr. j. wł. w2 – przychodzą na 5l lub świetlica (gr. inf.)

1d

1l – 2l         gr. j. niem. n4 – przychodzą na 3l

1f2

1l – 2l         gr. j. niem. n4 – przychodzą na 4l, geogr. z 3l  przeniesiona  na 4l – K. Wołąkiewicz 

1f3g

1l – 2l         gr. j. niem. n4 – przychodzą na 3l

4l               gr j. niem. n3 i gr. j. wł. w2 – świetlica

5l                edb ze środy 8l

6l                J. Pluciński – wos – zorg.

2a1

7l                J. Pluciński – zorg.

2a2b

7l – 8l        gr. p. K. Lareckiej – świetlica

2d

3l                gr. j. wł. i j. niem. – przychodzą na 4l lub świetlica (gr. inf/1)

2f1

3l                gr. j. wł. i j. niem. – świetlica

7l – 8l        zwolnieni

2f2

4l – 5l      cała pozostała grupa – J. Grabska z 7 i 8 lekcji, po angielskim zwolnieni

2ge

przychodzą na 4l