Zmiany w planie – p. M. Mróz-Duda

Zmiany w planie – p. M. Mróz-Duda

15.09.2015

3l               1f1             przychodzą na 4l

5l               2f1             R. Sijer – chemia z 8 lekcji

 

16.09.2015

4l               2f1             świetlica

5l               1f1             świetlica (po 6l zwolnieni – E. Świderska – zaj. wych. na 5l w piątek 18.09, J. Pluciński – hist. i społ. – na 7l w piątek 18.09)

6l               3f1             J. Chruszczyk – zorg. matematyka

 

17.09.2015

1l – 2l          3f1             przychodzą na 3l

 

18.09.2015

3l – 4l         2f1             cała klasa chemia