Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?

„Mam, tak samo jak Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze sny” – tymi słowami znanego utworu muzycznego Czesława Niemena 10 czerwca 2022 roku rozpoczęło się uroczyste podsumowanie Projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?” realizowanego przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu ministerialnego NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA.

W tej podniosłej uroczystości udział wzięli znamienici goście:

  • Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Maciej Jędrusik,
  • Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego – koordynatorzy Projektu: pani dr Bożena Kicińska – profesor uczelni, pan dr hab. Tomasz Wites oraz pani Magdalena Sień – koordynator administracyjny projektu,
  • Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego pan Józef Róg,
  • Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych pani Małgorzata Groblicka,
  • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – pani Anna Pręcikowska – Skoczylas,
  • Wicedyrektor naszej szkoły oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie – pan Zbigniew Sobczyk.

Nie zabrakło przedstawicieli Grona Pedagogicznego, członków Szkolnego Zespołu Projektowego oraz pozostałych uczniów naszej szkoły.

Moderatorami spotkania byli: Marta Fiderek (IIAF2), Maciej Łukasik (IIC), Emilia Solecka (IF) oraz Błażej Wereszka (IG).

Po powitaniu uczestników wydarzenia przez Martę Fiderek (IIAF2) i Macieja Łukasika (IIC) głos zabrał Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Maciej Jędrusik, który oficjalnie zaproponował objęcie naszej szkoły patronatem. Następnie Monika Adamkowska (IC KLASA AKADEMICKA SGH) w swoim materiale filmowym zaprezentowała Opoczno jako dom dający schronienie, ale i stawiający wymagania, dom potrzebujący zaangażowania, bogaty tradycją i uroczymi zakątkami.

W dalszej części mieliśmy okazję podziwiać mistrzowskie wykonanie utworów muzycznych przez Katarzynę Krawczyk (IG) i Julię Jaciubek (IIF).

Następnie Emilia Solecka (IF) i Błażej Wereszka (IG) przybliżyli zebranym założenia Projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”, który obejmował cztery inspirujące bloki tematyczne:

  • Blok 1 – Czy klimat miasta można poprawić? pod kierunkiem pani dr Bożeny Kicińskiej,
  • Blok 2 – Masz jakiś problem? Nie jesteś sam. Patologia społeczna w ujęciu geograficznym (dr hab. Tomasz Wites),
  • Blok 3 – Plantacyjna gorączka złota. Globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi (dr Anna Dudek),
  • Blok 4 – Czy tracimy lód pod nogami? (dr hab. Maciej Dąbski).

Każdy blok obejmował 90 – minutowy wykład i tyleż samo trwające warsztaty, podczas których nasz Szkolny Zespół Projektowy liczący 49 osób z klasy IC, IF, IG, IIAF2, IIC i IIF został podzielony na 6 grup. Liderami klasowych zespołów byli: Ewa Skroś (IIAF2), Mateusz Miśkiewicz (IIF), Julia Wujek, Maciej Łukasik, Bartłomiej Kwapisz (IIC), Julia Deka, Oliwia Gadek (IG grupa 1), Katarzyna Krawczyk i Maja Nowakowska (IG grupa 2), Aleksandra Sobolewska, Monika Adamkowska (IC KLASA AKADEMICKA SGH) oraz  Emilia Solecka i Zuzanna Bator (IF).  Zadania projektowe pozwoliły wcielić w życie maksymę Edisona: „Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej – znajdź go”. Kierując się tym przesłaniem, uczniowie tworzyli prezentacje o oddziaływaniu wybranych upraw na środowisko przyrodnicze i społeczności lokalne, badali głębokość zalegania wieloletniej zmarzliny, określali wielkość recesji wybranych lodowców oraz wpływ Prądu Północnoatlantyckiego na warunki klimatyczne, szukali elementów inteligentnej i patologicznej infrastruktury w regionie oraz zaprojektowali zielone Opoczno.

Po tym wprowadzeniu głos zabrali koordynatorzy Projektu pani dr Bożena Kicińska – profesor uczelni oraz pan dr hab. Tomasz Wites, którzy podkreślili, że Szkolny Zespół Projektowy doskonale pracował, świetnie realizując założenia programu. Sam wniosek konkursowy, przygotowany przez panią Marzenę Papis i panią Jolantę Gapys pod kierunkiem pani Dyrektor Szkoły Anny Pręcikowskiej – Skoczylas, okazał się najlepszy w kraju. Przedstawiciele uczelni zaakcentowali, że jest to ogromny sukces uczniów, nauczycieli, Dyrekcji i Organu Prowadzącego Szkołę. Wyrazili uznanie dla organizacji pracy, obserwowanej umiejętności współdziałania w zespole i empatii oraz innowacyjnie wykonywanych zadań. Dr Kicińska dodała: „To jest pierwsza w historii Wydziału sytuacja, gdy proponujemy szkole patronat, zazwyczaj to szkoły występują do nas z takim wnioskiem. W tym przypadku propozycja wychodzi od nas i mamy nadzieję, że zostanie zaakceptowana”. Dla nas wszystkich był to miód na serce.

Nadszedł moment na zaprezentowanie efektów projektu trwającego od 18 marca 2022 roku. W tej części spotkania liderzy 6 grup pod kierunkiem Aleksandry Sobolewskiej (IC KLASA AKADEMICKA SGH) podzielili się z zebranymi efektami swojej pracy, dotyczącymi wprowadzenia elementów zielonej infrastruktury w Opocznie. Wszyscy zapragnęliśmy mieć zielne przystanki (tak, jak w Siemiatyczach), zieloną elewację na Miejskim Domu Kultury, kwietne łąki, gąbczaste kostki i szereg innych. Kreatywne i realne pomysły uczniów wzbudziły podziw, czemu dali wyraz w swoich motywujących wystąpieniach Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego pan Józef Róg oraz Dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych pani Małgorzata Groblicka.

Podczas podsumowania projektu nie mogło zabraknąć nawiązania do kultury ludowej regionu, która pozwala patrzeć w przeszłość i oglądać „młodość miejsca”. To takie nasze opoczyńskie genius loci. Na scenie pojawiła się Tramblanka, zarówno starsi, jak i dzieci, którzy wszystkich oczarowali pięknym śpiewem i tańcem. W tym występie była radość, tradycja, kunszt i jakaś moc, którą trudno ująć słowami. Serdecznie dziękujemy zespołowi pod kierunkiem cudownej instruktorki pani Marty Lewandowskiej za te niezapomniane chwile, które głęboko zapisały się w sercach słuchaczy.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili panią dr Bożenę Kicińską, panią Dyrektor Annę Pręcikowską – Skoczylas, panią mgr Magdalenę Sień, dr hab. Tomasza Witesa, Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego pana Józefa Roga, oraz wicedyrektora szkoły pana Zbigniewa Sobczyka do turnieju Uniwersjada, który wzbudził wiele emocji i był pozytywnym elementem zabawy.

Następnie Julia Wujek (IIC) podziękowała pani dr Bożenie Kicińskiej i panu dr hab. Tomaszowi Witesowi za zajęcia z humanistyczną misją kształtowania przestrzeni naszego miasta, globalne spojrzenie na sprawy ważne i zaproszenie do twórczego rozwiązywania problemów środowiskowych. Słowa wdzięczności skierowała również do Przedstawicieli Organu Prowadzącego Szkołę i Dyrekcji za wspieranie uczniowskich inicjatyw, stwarzanie możliwości poszerzania wiedzy i realizacji zadań ponadprzeciętnych.

Dopełnieniem całości było wręczenie przez Koordynatorów Projektu z Uniwersytetu Warszawskiego na ręce pani Dyrektor Anny Pręcikowskiej – Skoczylas Certyfikatu Projektu oraz upominków dla zaproszonych gości i członków Szkolnego Zespołu Projektowego. Ponadto szkoła otrzymała pakiet wspaniałych książek.

Uroczystość zakończyła wypowiedź Pani Dyrektor, która podziękowała opiekunom: pani Marzenie Papis i pani Jolancie Gapys oraz młodzieży za perfekcyjnie i profesjonalnie przygotowane widowisko.

Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Realizacja projektu przyniosła wszystkim wiele satysfakcji, umożliwiła zastosowanie przyswajanych treści, wprowadziła w świat inteligentnych miast, znacząco poszerzyła horyzonty wiedzy i pozwoliła spojrzeć na Opoczno z sercem i troską. Jak mawia Amelia Earth: „Najtrudniejsze było zdecydować się na działanie. Reszta to już kwestia tylko wytrwałości”, bo każdy genialny plan to 1% inspiracji i 99% potu. Ale warto!

Marzena Papis

 

 

 

 

 

 

.