Zwiedzanie budynku Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Dnia 15 grudnia 2016 r. klasa Ibe o profilu artystyczno – sportowym miała możliwość zwiedzania budynku Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Młodzież pod opieką nauczycieli (p. Jacka Plucińskiego oraz p. Katarzyny Kobierskiej) mogła zobaczyć, m.in. pokoje przesłuchań, pomieszczenia do podnoszenia sprawności fizycznej policjantów, strzelnicę oraz salę konferencyjną. Przewodniczką uczniów była pani rzecznik prasowa opoczyńskiej komendy st. aspirant Barbara Stępień. Wizyta w murach opoczyńskiej komendy była również doskonałą okazją do rozmowy profilaktycznej na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz szeregu niebezpieczeństw, na jakie narażeni są młodzi ludzie. Uczniowie mogli usłyszeć o zagrożeniach wynikających z zażywana środków psychoaktywnych.