Życie na dalekim południu – Antarktyka i jej mieszkańcy

Dnia 01.12.2021 roku w godzinach 18:00-19:30 pani Anna Jażdżewska  przeprowadziła wykład pt. ,,Życie na dalekim południu – Antarktyka i jej mieszkańcy’’.  Audytorium spotkania stanowili m.in. uczniowie naszej szkoły. Prowadząca spotkania pracuje na Wydziale Biologii I Ochrony Środowiska oraz jest adiunktem Katedry Zoologii Bezkręgowców I Hydrobiologii na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją wyprawę na Antarktykę odbyła w 2007 roku.
Na początku prelegentka wyjaśniła różnice między pojęciami ,,Antarktyka’’  i ,,Antarktyda’’. To pierwsze oznacza obszar kontynentu Antarktydy wraz z otaczającymi go: Oceanem Spokojnym, Atlantyckim i Indyjskim. Druga nazwa odnosi się tylko do skutej lodem powierzchni kontynentu. Mimo panującego wiecznego zimna, znajdują się tam organizmy przystosowane do owych warunków. Zainteresowanie Antarktyką przez wiele państw na świecie, ze względu na występujące tam surowce mineralne, przyczyniło się do podpisania 01.12.1959 roku Traktatu Antarktycznego, w wyniku którego wspomniany obszar podzielono na strefy wpływów między: Australię, Francję, Nową Zelandię, Chile, Argentynę, Wielką Brytanię i Norwegię.
Fauna i flora Antarktyki , mimo surowego klimatu, jest zadziwiająco liczna. Z dna zimnej wody wyłaniają się okrzemki, którymi żywi się kryl antarktyczny. Spotka się go w dużych zagęszczeniach. Następnie okrzemki i kryl są pokarmem dla wielorybów, ptaków i ryb. Potrzebne do badań próby zbiera się samodzielnie przy brzegach, nurkując, a w przypadku  większych głębokości – przy pomocy statku. Wypuszcza się z niego specjalne sieci łowieckie. Inne zwierzęta, które można spotkać na Antarktyce, to: wieloszczety, różne skorupiaki, krewetki i kraby, kikutnice oraz ślimaki, małże, chitony, rozgwiazdy, żachwy, mszywioły i wężowidła. Na dno opadają kamienie wykruszone z gór lodowych, co sprzyja zamieszkiwanym tam organizmom.
Flora Antarktyki to formacja tundry, składająca się z mchów i porostów. Znajdują się tam wyłącznie dwa rodzaje roślin kwiatowych:  kolobant antarktyczny i jeden gatunek trawy. Zwierzęta należące do kręgowców  żyjące na pograniczu lądu i morza to ptaki (np. mewy dominikańskie, pingwiny) oraz ssaki morskie. Nie występują żadne płazy, gady ani ssaki lądowe. Główne gatunki pingwinów, skoncentrowanych na tym obszarze to: pingwin Adeli, antarktyczny (policejski) i białobrewy. Tworzą  kolonie na lądzie, żywią się skorupiakami, głowonogami oraz rybami. Łącznie sześć  gatunków ssaków płetwonogich zamieszkuje owe tereny.
Antarktyka nie posiada rdzennej ludności, a w wyniku wspomnianego wcześniej Traktatu, obszary te można wykorzystywać wyłącznie w celach naukowych.  Zamieszkiwana może być tylko  tymczasowo przez naukowców i badaczy. Na Wyspie Króla Jerzego znajduje się polska stacja antarktyczna i nazwana została imieniem Henryka Arctowskiego – jednego z dwóch pierwszych Polaków , którzy pojawili się  na lodowej ziemi Południa.  Wykładowca -Pani Ania Jażdżewska – wspomniała również o interakcjach pomiędzy przedstawicielami różnych krajów na ekspedycji naukowej.

Anna Kumur, Teresa Tępińska, Renata Sijer, Wojciech Grochulski

2021-12-01 (4)